Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is voor ons, vooral in het belang van uw privacyrechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie, verplicht Vossen Kleding NV zich ertoe volgende punten na te streven: 

Toelating om gegevens te gebruiken

Vossen Kleding NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door uw gegevens in te voeren, verleent u ons de toelating deze informatie op te slaan en te gebruiken. Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden.

Vossen Kleding NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vossen Kleding NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn (7 jaar) die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vossen Kleding NV.

 

Gebruik van Cookies

Cookies kunnen worden gebruikt de internetgebruikers te herkennen en hun gedrag op een site na te gaan waardoor Vossen Kleding NV het ontwerp en de opmaak van de site kan verbeteren. De hiertoe gebruikte cookies stelt ons echter niet in staat om uw persoonlijke identificatiegegevens op te halen. Voor de beste ervaring op deze website raden we echter aan om Cookies te accepteren.

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.vossen.be en [email protected]