ARTIKEL 1 IDENTITEIT

VOSSEN KLEDING NV
Driekruisenstraat 27 bus 01.01

3700 Tongeren

BTW BE0437.241.752

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering  een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken (pdf, word of als tekst in de mail). We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6. Als naast deze algemene voorwaarden op bepaalde producten aanvullend ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JE BESTELLING

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
2. Alle gebruikte afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Bij een overduidelijke vergissing zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.
3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Om te bestellen vul je verder je persoonsgegevens in (met betrekking tot uw privacy kan u altijd terecht op ons Privacy gedeelte van onze website). In de laatste stap krijg je een overzicht van je aankopen en eventuele kortingen, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop hierna is je aankoop definitief. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.
4. Na je online betaling krijg je een e-mail ter bevestiging van je aankoop. Op het moment dat wij je bestelling verzenden of op het moment dat je bestelling klaar staat, laten we je dit ook weten via e-mail.

5. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf) of terugbezorgen in onze winkel.

2. Als je je bestelling per post retourneert, betalen we je binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

3. Voor retours via onze winkel dien je vooraf contact op te nemen met de winkel op [email protected] of [email protected] of op 012/39.15.00 met vermelding van je ordernummer.

4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen u hiervoor enkel onze transportkosten worden aangerekend.

5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt moet dit, indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder. Als de door ons geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij de goederen niet terug.

7. In elk geval nemen wij geen goederen terug:

  • Waarvan de beveiliging of verzegeling is verbroken
  • Die gedragen of gewassen zijn
  • Die sporen van gebruik vertonen
  • Schoenen met beschadigde zolen
  • Waarvan accessoires of onderdelen ontbreken
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • Ondergoed kan niet geruild worden
  • Ook cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden

8. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar [email protected] of ons telefonisch contacteren op het telefoonnummer 012/39.15.00 van Vossen Fashion in Tongeren. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 

ARTIKEL 5 DE PRIJS

1. Als we kortingen of prijsverminderingen hanteren, veranderen onze prijzen tijdens de periode van ons aanbod niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

ARTIKEL 6 BETALING

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
2. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
2. Bij gebreken na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
3. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel in stock is en besteld wordt voor 12u00 op werkdagen, wordt het in principe aangeboden op uw leveringsadres binnen 48 uur in België en Nederland of, bij uitzonderlijke leveringen buiten België en Nederland, binnen 72 uur. Afwijkende leveringstermijnen worden u voorafgaand aan uw bestelling meegedeeld.

3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen melden via [email protected] of 012/39.15.00 en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet uitsluitend, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 11 CADEAUBONNEN

1. Onze cadeaubonnen blijven 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.         

2. Cadeaubonnen worden niet geretourneerd.

Kleding Vossen NV is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen. Bij diefstal of verlies kan de klant ons verwittigen via [email protected].
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een cadeaubon door derden onrechtmatig gebruikt wordt. Cadeaubonnen zijn strikt persoonlijk en kunnen slechts éénmaal worden gebruikt daarna vervalt de cadeaubon.

 

ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.